Agnieszka Kossowska - tel. 696 120 990

 • Badania na broń - Diagnozis Opole
 • Badania kierowców - Diagnozis Opole
 • Psychotesty - Diagnozis Opole

Badania psychotechniczne

 • badania kandydatów na kierowców
 • badania osób które przekroczyły dozwoloną liczbę punktów karnych
 • badania osób kierujących pojazdem po alkoholu bądź innych środkach psychoaktywnych
 • badania instruktorów i egzaminatorów
 • badania kierowców uczestniczących w wypadku
 • badania operatorów (wózków widłowych, sprzętu budowlanego…)

Badania na broń

 • badania dla osób ubiegających się o posiadanie broni (broń myśliwska, sportowa)
 • badania ochroniarzy
 • badania osób ubiegających się lub posiadających pozwolenie na nabywanie oraz przechowywanie materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego

Inne usługi

 • poradnictwo psychologiczne
 • coaching
 • badania psychologiczne zawodów prawniczych (sędziów, kuratorów sądowych, prokuratorów)
 • badania ochotniczej straży pożarnej
 • badania inspektorów transportu drogowego
 • badania strażników miejskich (gminnych)
 • badania osób pracujących w górnictwie